Αιολική Ενέργεια: Μια μεγάλη επενδυτική ευκαιρία που αραχνιάζει

eletaenuser
By eletaenuser November 29, 2015 08:40 Updated

Αιολική Ενέργεια: Μια μεγάλη επενδυτική ευκαιρία που αραχνιάζει

Αιολική Ενέργεια: Μια μεγάλη επενδυτική ευκαιρία που αραχνιάζει.

Δρ. Ιωάννης Τσιπουρίδης,

Πρόεδρος ΔΣ Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Αιολικής Ενέργειας – ΕΛΕΤΑΕΝ

Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, αποτελούν μια διακριτή αναπτυξιακή επιλογή. Ιδιαίτερα στις μέρες της οικονομικής κρίσης που μαστίζει όλες τις αναπτυγμένες χώρες, ο κλάδος των Α.Π.Ε. έχει το προνόμιο να αποτελεί µία από τις ελάχιστες επιλογές για να ανακοπεί η οικονομική και κοινωνική οπισθοχώρηση και να προκληθεί επανεκκίνηση της οικονομίας. Ο ισχυρισμός αυτός, εκτός των επιχειρημάτων που παρατίθενται κατωτέρω, στηρίζεται στο γεγονός ότι ο κλάδος συγκεντρώνει ως επί το πλείστον νέες δυναμικές επιχειρήσεις και υψηλό ανθρώπινο επιστημονικό και τεχνικό δυναμικό και δεύτερον διότι παρουσιάζει  επενδυτικές ευκαιρίες που μπορεί  να φέρουν ανάπτυξη, απασχόληση και κοινωνικό πλεόνασμα.

Επιπλέον όμως των καθαρά οικονομικών επιχειρημάτων, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη μια σειρά άλλων παραμέτρων που έχουν σαφή οικονομική διάσταση, ανεξάρτητα αν αυτή ποσοτικοποιείται στην παρούσα φάση, γεγονός που από μόνο του είναι μέτρο των εμποδίων που ορθώνονται στη συγκεκριμένη αναπτυξιακή οδό.

Για παράδειγμα, δεν μπορεί να αγνοηθεί το επιστημονικό γεγονός ότι οι κλασσικές πηγές ενέργειας, τα ορυκτά καύσιμα βαίνουν προς εξάντληση. Είναι, πέρα από ενεργειακή παράμετρος και ένα ουσιαστικό οικονομικό κριτήριο που πλέον δεν μπορεί να αγνοηθεί. Το χρονικό σημείο εξάντλησης τους μπορεί να είναι αντικείμενο επιστημονικής συζήτησης, αλλά δεν αμφισβητείται. Αυτό δεν πρέπει να αποτιμηθεί ως προς την οικονομική του διάσταση;

Επίσης η χρήση των ορυκτών καυσίμων έχει περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε όλη τη αλυσίδα χρήσης τους (εξόρυξη, μεταφορά, αποθήκευση, καύση). Η προκαλούμενη με αυτό τον τρόπο περιβαλλοντική καταστροφή είναι σημαντική. Εκτιμάται πως οι προκαλούμενες από την περιβαλλοντική ρύπανση βλάβες μόνο στην υγεία ισοδυναμούν με επιβάρυνση 14-35 σεντ δολαρίου ανά KWh, που για τις ΗΠΑ αντιστοιχεί σε 886 δις δολάρια ή 6% του Εθνικού Ακαθάριστου Προϊόντος των ΗΠΑ. Αν συνυπολογιστούν συνολικά οι ζημιές από την ρύπανση και αναχθούν σε παγκόσμιο επίπεδο, προφανώς το κόστος θα είναι πολλαπλάσιο.[i] Δεν πρέπει αυτό να ενσωματωθεί ως μία παράμετρος οικονομικής αξιολόγησης μιας οικονομίας που στηρίζεται σε ορυκτά καύσιμα;

Ίσως πιο σημαντικό όλων είναι το ζήτημα των κλιματικών αλλαγών. Η πρόκληση του φαινομένου από την χρήση ορυκτών καυσίμων και η αδήριτη ανάγκη αντιμετώπισης του δεν αμφισβητείται πλέον από κανένα. Το οικονομικό βάρος των ζημιών που προκαλούν τα ακραία καιρικά φαινόμενα και η αλλαγή του κλίματος (ξηρασία, ερημοποίηση, αρκτικές συνθήκες, κ.α.) σε περιουσίες και ανθρώπινες ζωές, και στην ίδια την οικονομία εκτιμάται σε 1,2 τρις $ σήμερα – ή 1,6% του Παγκόσμιου Ακαθάριστου Προϊόντος το οποίο θα εκτοξευθεί σε 3,2% το 2030)[ii]. Δεν πρέπει αυτό να συνυπολογίζεται στην αποτίμηση μιας οικονομίας που στηρίχθηκε και δυστυχώς συνεχίζει να στηρίζεται στα ορυκτά καύσιμα;

Τέλος δεν πρέπει να μας διαφεύγει όταν κάνουμε τέτοιου είδους αναλύσεις ότι ο μεγαλύτερος μύθος που κυκλοφορεί ευρέως για τις ΑΠΕ είναι και ο πλέον ανυπόστατος και ουσιαστικά ένα τεράστιο ψέμα. Αναφέρομαι στο μύθο των ακριβών και επιδοτούμενων Α.Π.Ε. που ακόμη και φίλα προσκείμενοι στις Α.Π.Ε. παρασύρονται και υιοθετούν. Η πραγματικότητα είναι πως για κάθε 1 ευρώ που δαπανάται για ενίσχυση των ΑΠΕ, δαπανώνται 6 ευρώ για ενίσχυση των ορυκτών καυσίμων. Η κα Λαγκάρντ του ΔΝΤ σε πρόσφατη ομιλία της μίλησε για 2 τρις δολάρια που ζημίωσε η παγκόσμια οικονομία από επιδοτήσεις και αποφυγή φορολογίας της βιομηχανίας ορυκτών καυσίμων[iii]. Η Αιολική ενέργεια είναι πλέον η φθηνότερη μορφή ενέργειας σε πολλές χώρες[iv],[v] Αυτό το στοιχείο δεν πρέπει να ληφθεί υπόψη στην αποτίμηση της προσφορά των ενεργειακών πηγών στην οικονομία;

Με άλλα, απλά λόγια ο στόχος μεγάλης διείσδυσης των Α.Π.Ε. σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο (για το 2020, 2030 και 2050), δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν µια ακόμη νομική υποχρέωση που δημιουργείται, στην περίπτωση της χώρας μας, από τη συμμετοχή της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Είναι και μια μοναδική ευκαιρία για μια νέα οικονομική ανάπτυξη που τόσο ανάγκη την έχει ο τόπος, δεδομένων των ανεξάντλητων ανανεώσιμων εγχώριων ενεργειακών πόρων με τις οποίες η φύση προίκισε την πατρίδα μας.

Συνοπτικά τα οικονομικά πλεονεκτήματα των Α.Π.Ε. και ειδικά της Αιολικής Ενέργειας είναι τα ακόλουθα.

ü  Οι ώριμες και οικονομικά ανταγωνιστικές Α.Π.Ε., όπως είναι η αιολική ενέργεια και τα μικρά υδροηλεκτρικά, προσφέρουν την πιο φτηνή ηλεκτρική ενέργεια ακόμα και χωρίς εσωτερίκευση του εξωτερικού κόστους ενέργειας (µε την εξαίρεση ίσως του λιγνίτη). Στα δε νησιά οι Α.Π.Ε. επιδοτούν τη συμβατική παραγωγή, αφού το μέσο κόστος παραγωγής είναι πάνω από 200€ ανά MWH.
ü  Είναι εγχώριες (για κάθε χώρα ισχύει αυτό) και επομένως εξοικονομούν για τις επόμενες δεκαετίες σημαντικές ποσότητες εισαγόμενων ορυκτών καυσίμων, συμβάλλοντας τα μέγιστα στη βελτίωση του εμπορικού ισοζυγίου.
ü  Έχουν κατά την κατασκευή μεγαλύτερη εθνική προστιθέμενη αξία που κυμαίνεται από 35%-80% ανάλογα µε την τεχνολογία, σε σχέση µε τις τεχνολογίες ορυκτών καυσίμων. Το αντεπιχείρημα για τις Α.Π.Ε. ότι ο βασικός εξοπλισμός είναι εισαγόμενος, αφορά, δυστυχώς για τη χώρα μας, όλες τις τεχνολογίες αξιοποίησης ενεργειακών πηγών και όχι μόνο τις Α.Π.Ε. Αντίθετα στις Α.Π.Ε. εθνική προστιθέμενη αξία είναι η μεγαλύτερη δυνατή.
ü  Παρά την αντίθετη εντύπωση που καλλιεργείται, δημιουργούν σημαντική απασχόληση κατά την κατασκευή και λειτουργία τους. Για  παράδειγμα η αιολική  ενέργεια στην Ελλάδα έχει ήδη δημιουργήσει πολύ περισσότερες θέσεις ανά εγκατεστημένο MW σε σχέση µε τις σύγχρονες μονάδες  φυσικού  αερίου.
ü  Είναι αποκεντρωμένες και επομένως τα αναπτυξιακά οφέλη τους διαχέονται αποτελεσματικότερα στην περιφέρεια.
ü  Μέσω του ειδικού τέλους 3% επί του κύκλου εργασιών που παρακρατείται, προσφέρουν σημαντικούς πόρους στις τοπικές κοινωνίες και τους πολίτες των περιοχών όπου εγκαθίστανται.
ü  Προσφέρονται ως επενδυτική επιλογή σε εισοδήματα όλων των τάξεων µε αποτέλεσμα τη διάχυση της ανάπτυξης σε ευρύτερα κοινωνικά στρώματα και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.
ü  Προσφέρονται για την ανάπτυξη μιας σημαντικής υποστηρικτικής αγορά παροχής τεχνικών υπηρεσιών, αλλά και εμπορικής αγοράς (δορυφορικά επαγγέλματα) υψηλής προστιθέμενης αξίας.
ü  Και  φυσικά  προστατεύουν  το  περιβάλλον,  εξοικονομούν   εκπομπές   των  αερίων του   θερμοκηπίου   και   αντιμετωπίζουν   αποτελεσματικά  την  κλιματική αλλαγή.

Επομένως η ανάπτυξη του κλάδου της Αιολικής Ενέργειας θα επιτρέψει τη μεγιστοποίηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας, την ανάπτυξη αγοράς παροχής  υψηλής αξίας και ποιότητας υπηρεσιών και προϊόντων, την προσέλκυση και ενίσχυση κλάδων της βιομηχανίας, την κινητοποίηση πλήθους παράπλευρων κλάδων του ελληνικού παραγωγικού και εμπορικού δυναμικού και την διαμόρφωση μιας σταθερής παραγωγικής βάσης στην Ελλάδα.

Μέχρι σήμερα εκτιμάται ότι έχουν συνολικά επενδυθεί περίπου 9 δις ευρώ, ενώ μέχρι το 2020 αναμένεται να επενδυθούν περίπου 15 δις ευρώ. Τα μακροοικονομικά οφέλη στην Εθνική Οικονομία που προκύπτουν από τις επενδύσεις αυτές, μπορούν εύκολα να εκτιμηθούν (Όφελος στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών λόγω μειωμένης εισαγωγής καυσίμων, Εξοικονόμηση δαπανών αγοράς δικαιωμάτων εκπομπής CO2, αύξηση Α.Ε.Π., Όφελος στο εμπορικό ισοζύγιο, Όφελος στο Έλλειμμα Γενικής Κυβέρνησης, Όφελος στο Δημόσιο Χρέος, Ετήσιο Μέρισμα στις τοπικές κοινωνίες, Μείωση πληρωμών στις Ημερήσια Αγορά Η.Ε., Μείωση του μέσου κόστους Ηλεκτροπαραγωγής).

Παρ όλα αυτά, η ανάδειξη της αιολικής ενέργειας σε μοχλό ανάπτυξης της οικονομίας αντιμετωπίζει μια σειρά από εμπόδια κατά βάση θεσμικά και διοικητικά που σήμερα εκφράζονται πλέον κυρίως μέσα από τη λειτουργία της αγοράς ενέργειας και ουσιαστικά είναι πολιτικά, με την έννοια ότι μπορούν να επιλυθούν αν υπάρχει πολιτική βούληση. Δυστυχώς αυτό είναι είδος σε ανεπάρκεια.

Στην Ελλάδα, η απελευθέρωση της λειτουργίας της αγοράς ενέργειας παραμένει ακόμα ζητούμενο, παρά τα σαφή οφέλη μιας τέτοιας ουσιαστικής απελευθέρωσης και την προφορική θεοποίηση της σχεδόν από όλους. Και η πραγματική απελευθέρωση της λειτουργίας της αγοράς ενέργειας, σημαίνει άρση των στρεβλώσεων των οποίων την ύπαρξη όλοι γνωρίζουν και η οποία θα οδηγήσει σε πραγματικό ανταγωνισμό των πηγών ενέργειας. Αυτό θα αποκαλύψει το πραγματικό κόστος των πηγών ενέργειας, προς όφελος των οικονομικά ανταγωνιστικών μορφών ενέργειας όπως είναι η Αιολική Ενέργεια και φυσικά του καταναλωτή, για τον οποίο όλοι κόπτονται.

Η Κυβέρνηση οφείλει να ξεκαθαρίσει τις προτεραιότητες της επί τη βάση κριτηρίων βιώσιμης εθνικής ανάπτυξης. Επίσης όλα τα πολιτικά κόμματα θα πρέπει να αντιληφθούν τον εθνικό πλούτο που προσφέρουν οι Α.Π.Ε., να προτάξουν τα ουσιαστικά και μεγάλα προβλήματα της αγοράς ενέργειας και δεν θα πρέπει να παρασύρονται σε μια εύκολη και ανέξοδη (για την ώρα) στοχοποίηση των  Α.Π.Ε.

ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Είναι αλήθεια πως η αγορά αιολικής ενέργειας παρουσιάζει σημάδια επενδυτικής ανάκαμψης. Με βάση τα στοιχεία από τις εταιρείες μέλη της ΕΛΕΤΑΕΝ, αναμένεται να αυξηθούν σημαντικά τα εν λειτουργία έργα στα επόμενα δύο χρόνια, και να ξεπεράσουν συνολικά τα 2.300 MW.

 

Η συνολική αιολική ισχύς που εγκαταστάθηκε κατά το 2014 ήταν 113,9  MW, ελαφρότατα μειωμένη σε σχέση με το 2013. Πέραν αυτής της νέας ισχύος, κατά την 31.12.2014 ήταν ήδη υπό κατασκευή ή είχαν ήδη συμβολαιοποιηθεί νέα αιολικά πάρκα συνολικής ισχύος 246,5 MW. Ο συνδυασμός αυτών των δύο μεγεθών που αθροίζουν 360,4 MW αποδεικνύει την αναπτυξιακή δυναμική και τις προοπτικές των αιολικών επενδύσεων στην Ελλάδα που υλοποιούνται προσφέροντας απασχόληση και εισόδημα σε μια κρίσιμη περίοδο για την Ελληνική οικονομία, ενώ παράλληλα συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων του 2020 και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και της προστασίας του περιβάλλοντος. Θα λέγαμε λοιπόν πως οι προοπτικές είναι θετικές.

Σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία 28/2009 με την οποία τέθηκαν οι περίφημοι στόχοι για το 2020 (20-20-20) η Ελλάδα έπρεπε το 2014 να είχε εγκαταστήσει 4.000 MW αιολικών. Άρα για την ώρα έχουμε αποτύχει μια και είμαστε κάτω από το 50% του στόχου.

Ο επόμενος στόχος για το 2020 ισοδυναμεί με εγκατάσταση 7.500 MW αιολικών. Ποιες οι προοπτικές να τον πετύχουμε;

Δεδομένου ότι:

ü  η διεθνής επιστημονική κοινότητα επιβεβαίωσε πέραν κάθε αμφιβολίας ότι η κλιματική αλλαγή αποτελεί τον υπ’ αριθμόν ένα κίνδυνο της ανθρωπότητας και ότι για την κλιματική αλλαγή ευθύνεται η χρήση ορυκτών καυσίμων,

ü  η διεθνής οικονομική κοινότητα επιβεβαιώνει καθημερινά την απόφαση της να «αποεπενδύσει» από τα ορυκτά καύσιμα και να επενδύσει σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας,

ü  η διεθνής πολιτική κοινότητα επιβεβαιώνει διαρκώς τη θέληση της να μεταβεί το 2050 σε μια κοινωνία χαμηλού αν όχι μηδενικού άνθρακα, με την χωρίς ενδοιασμούς υποστήριξη της στην ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

ü  Η συνεισφορά της αιολικής ενέργειας στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, με την υποκατάσταση παραγωγής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα, είναι σημαντική και καταγεγραμμένη και την καθιστά αιχμή του δόρατος στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής,

ü  Η συμμετοχή της αιολικής ενέργειας στο νέο ενεργειακό περιβάλλον που θα αντικαταστήσει το απερχόμενο καταστροφικό για τον πλανήτη ενεργειακό καθεστώς των, έτσι κι αλλιώς εξαντλούμενων ορυκτών καυσίμων, θεωρείται διεθνώς δεδομένη και λαμβάνεται υπόψη στα σχέδια χάραξης νέων δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας,

ü  Η στόχοι Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για το 2020 δεν είναι παρά ένα ενδιάμεσο στάδιο και ακολουθούν οι πιο φιλόδοξοι στόχοι για το 2030, 2040 και 2050,

Και περαιτέρω δεδομένου πως για την Ελλάδα ισχύει ότι:

ü  Η ύπαρξη πλούσιου αιολικού δυναμικού στη στεριά και θάλασσα της πατρίδας μας, είναι επιβεβαιωμένη εδώ και πολλά χρόνια και η αποδοτική εκμετάλλευση του τεχνολογικά εφικτή,

ü  Η ύπαρξη ικανού, έμπειρου, με υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης και κατάρτισης στην ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας ανθρώπινου δυναμικού στη χώρα μας, καθώς και των σχετικών εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυμάτων είναι δεδομένη και αναγνωρισμένη διεθνώς, 

ü  Η συνεισφορά της αιολικής ενέργειας, ως ανεξάντλητης εγχώριας πηγής ενέργειας, στην ενεργειακή εξασφάλιση της χώρας μας και στην αποφυγή εισαγωγής ακριβών και ρυπογόνων ενεργειακών πηγών, είναι μοναδική και ανεκτίμητη

ü  Η μοναδική φιλικότητα της αιολικής ενέργειας στο περιβάλλον είναι ευρέως αποδεκτή και αμφισβητείται μόνο από εκφραστές τοπικιστικών ή συντεχνιακών συμφερόντων,

ü  Η δυνατότητα της αιολικής ενέργειας να αποτελέσει μοναδικό πυλώνα επανεκκίνησης της εθνικής οικονομίας, αφού αντιπροσωπεύει ένα επενδυτικό πακέτο πολλών δισ. €, αναλόγως του βαθμού εκμετάλλευσης (χερσαία, θαλάσσια και νησιώτικα αιολικά πάρκα, διασυνδέσεις, ενισχύσεις δικτύων, έργα αποθήκευσης), αποδεικνύεται με απλή αριθμητική,

Δεδομένων των ανωτέρω, δηλαδή ουσιαστικά της συμβολής της Αιολικής Ενέργειας και των λοιπών ΑΠΕ στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας, ναι μπορούμε και πρέπει να τον πετύχουμε αυτόν τον στόχο και ακόμη μεγαλύτερο.

Όμως, η πλέον  κρίσιμη παράμετρος είναι αυτή της πολιτικής βούλησης και δέσμευσης για ανάπτυξη. Και αυτό πρέπει να πάψει να είναι μια αστάθμητη παράμετρος.

Η ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, είναι και πρέπει να γίνει µια κυρίαρχη οικονομική, πολιτική, περιβαλλοντική και κοινωνική επιλογή, µια ενεργειακή προτεραιότητα ύψιστης σημασίας που επιβάλλεται από σεβασμό, ευθύνη και υποχρέωση προς εμάς τους ίδιους και κυρίως προς τις επόμενες γενιές.

Ο πλανήτης, έστω και καθυστερημένα έλαβε τις αποφάσεις του. Το μέλλον προδιαγράφεται με Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Η Ελλάδα, πρέπει επιτέλους να πάψει να είναι η χώρα των χαμένων ευκαιριών και να αξιοποιήσει τα πραγματικά και ανεξάντλητα συγκριτικά της πλεονεκτήματα. Πρέπει επιτέλους να ηγηθεί και όχι να συρθεί σε μια επιλογή, όπως πάντα, ως ουραγός.

eletaenuser
By eletaenuser November 29, 2015 08:40 Updated
Write a comment

No Comments

No Comments Yet!

Let me tell You a sad story ! There are no comments yet, but You can be first one to comment this article.

Write a comment
View comments

Write a comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

5 × five =

Ταινιες, εικονες & λογια για την ———– Κλιματικη αλλαγη ————

Εκδηλωσεις