Πρόγραμμα και βαθμολογία 9ου Τουρνουά 7Χ7 Αίολος 2018 – Παγκόσμια Ημέρα του Ανέμου ( windcup 2018)

Αποτελέσματα 8ου τουρνουά 5Χ5 – Αίολος 2017 – Παγκόσμια Ημέρα του Ανέμου (windcup 2017)