Μελέτη της WindEurope για τις προοπτικές της αιολικής ενέργειας στην Ευρώπη την πενταετία 2018-2022

Μελέτη για τις προοπτικές της αιολικής ενέργειας στην Ευρώπη την πενταετία 2018-2022 δημοσιοποίησε η Ευρωπαϊκή Ένωση Αιολικής Ενέργειας WindEurope. Η καταγραφή που έχει κάνει η WindEurope έδειξε ότι οι βραχυπρόθεσμες προοπτικές της αιολικής ενέργειας έως το 2022 είναι μεν αυξητικές, όμως πολλά απομένουν ακόμα να γίνουν. Η WindEurope εκτιμά ότι στην Ευρώπη θα εγκατασταθούν 87 GW την πενταετία 2018-2022. Στο συντηρητικό σενάριο των εκτιμήσεών της, στην Ελλάδα …

Μελέτη της WindEurope για τις αιολικές επενδύσεις

Μελέτη της WindEurope που συνοψίζει τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες στην Ευρώπη για αιολικές επενδύσεις από την 1η Ιανουαρίου 2017 έως τις 31 Μαρτίου 2018. Περιλαμβάνει στοιχεία για επενδύσεις για την κατασκευή νέων αιολικών πάρκων, πράξεις αναχρηματοδότησης …

Local impact, global leadership

Wind energy has transitioned in the last decade from a niche technology to an industrial sector that provides Europe with clean, competitive and reliable energy.
In the process Europe has built up a world-beating wind energy industry with turbine manufacturers that lead the global market, …

Driving cost reductions in offshore wind

This report marks the first application of “lean thinking” to the offshore wind industry. “Lean thinking” is the dynamic, knowledge driven, and end-user focused process through which an enterprise continuously eliminates wasteful stages and streamline processes with the goal…

Floating Offshore Wind Vision Statement

Floating Offshore Wind (FOW) is complimentary to Bottom Fixed Offshore Wind (BFOW) and holds the key to an inexhaustible resource potential in Europe as 80% of all the offshore wind resource is located in waters 60 m and deeper in European seas, where traditional BFOW is not economically attractive. While FOW technology was previously confined to R&D, …

Balancing responsibility and costs of wind power plants

Accurately defining and estimating the balancing cost of a single power generation technology, like wind power, is not a straightforward exercise. However, international comparisons of wind integration studies1 suggest that in the EU, increases in balancing costs due to wind variability and uncertainty amounts to approximately 1–4.5 €/MWh for wind energy penetrations of up to 20% of energy demand. This is generally a marginal fraction …

Internal energy market, September 2012

Contribute to the debate on the completion of an Internal Energy Market (IEM) by 2014 and provide views on present lectricity market integration approaches and the development of a future flexible power system…

Green Growth

How much difference does wind energy make to the economy? Does it have a real impact on Europe’s GDP? And how many jobs does it create? EWEA’s report delves into all these questions and more…

Pure Power

Wind energy targets for 2020 and 2030
Pure Power III: The latest wind energy scenarios, showing how Europe’s electricity demand can be met and its economy strengthened.

EU Energy Policy to 2050

Achieving 80-95% emissions reductions
EWEA’s EU Energy Policy to 2050 report outlines the successes of Europe’s renewable energy policy, and outlines the need for long-term planning, as far as 2050.

Powering Europe: Wind energy and the electricity grid

Wind energy and the electricity grid
‘Powering Europe’ puts forward a well-argued case that there are no major technical barriers – but major economic benefits – to integrating large amounts of fuel- and pollution-free wind energy…

Wind Energy and Electricity Prices

This report focuses on the effect of wind energy on the electricity price in the power market. As the report will discuss, adding wind into the power mix has a significant influence on the resulting price of electricity, the so called merit order effect (MOE). …