ΨΩΜΙ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ή όπως λέμε «Πέραν του 20-20-20»

eletaen
By eletaen January 21, 2014 13:54 Updated

Έχετε σκεφτεί πόσο μαγικός αριθμός είναι το τρία;

Η ανθρωπότητα ανά τους αιώνες δημιούργησε για διάφορους λόγους, που δεν έχουν σημασία αυτή τη στιγμή, ισχυρούς συμβολισμούς και τους συνέδεσε και με αριθμούς προσδίδοντας τους μυθικές και μαγικές ιδιότητες. Το τρία είναι ένας τέτοιος αριθμός. Από την Αγία Τριάδα μέχρι τους 3 μάγους με τα δώρα, το τρία έχει μια ξεχωριστή θέση στη ζωή μας.

Ίσως η πιο απλουστευμένη λαϊκή μορφή του είναι το ποδοσφαιρικό αγγλικό χάτρικ, που ορίζεται ως η επίτευξη τριών γκολ σε ένα αγώνα από τον ίδιο ποδοσφαιριστή.

Ή με την μεταφορά του όρου στη καθημερινότητα, η επίτευξη οποιωνδήποτε τριών συνδεδεμένων στόχων.

Και στις μέρες μας το τρία έχει σημαντική παρουσία στη ζωή μας.

Όπως «Ψωμί, Παιδεία, Ελευθερία» το 1973 στο Πολυτεχνείο.

Όπως δεσμευτικοί και φιλόδοξοι στόχοι για Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Εξοικονόμηση Ενέργειας και Μείωση Εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2014.

Ο παραλληλισμός δεν είναι τυχαίος.

Η κα Δαμανάκη έδωσε φωνή σε αυτό το σύνθημα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Πολυτεχνείου, που συμβόλισε τον αγώνα κατά της πολιτικής δικτατορίας μιας στρατιωτικής χούντας, τον αγώνα για δημοκρατία, για το όραμα και την ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον.

Η κα Δαμανάκη, μπορεί και σήμερα, 40 χρόνια μετά, να βροντοφωνάξει ένα παρόμοιο επαναστατικό σύνθημα που αφορά στο όραμα και στις ελπίδες όλων των λαών της Ευρώπης, που θέλουν να απαλλαγούν από τη δικτατορία του ενεργειακού κατεστημένου όπου κυριαρχούν τα ορυκτά καύσιμα.

Στο κολλέγιο των Επιτρόπων η κα Δαμανάκη μπορεί και πρέπει να πείσει και να παρασύρει τους Επιτρόπους σε μια ενεργειακή επανάσταση, γιατί σήμερα διακυβεύεται το μέλλον της Ευρώπης και της ανθρωπότητας.

Οι προτάσεις των Επιτρόπων για τους στόχους Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Εξοικονόμησης Ενέργειας και Μείωσης των εκπομπών του Διοξειδίου του Άνθρακα, έρχονται σε μια κρίσιμη στιγμή για την ευρωπαϊκή κλιματική και ενεργειακή πολιτική και θα αποτελέσουν τη βάση για την απόφαση των Αρχηγών των Κρατών Μελών κατά την Άνοιξη.

Ο κλάδος της Αιολικής Ενέργειας έχει εργαστεί εντατικά να πείσει για την αναγκαιότητα υιοθέτησης 3 διακριτών δεσμευτικών στόχων για το 2030, δηλαδή δεσμευτικούς στόχους για τη Μείωση των Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου, δεσμευτικούς στόχους για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και δεσμευτικούς στόχους Εξοικονόμησης Ενέργειας.

Συγκεκριμένα, μόνο ένας φιλόδοξος και δεσμευτικός στόχος του 2030 για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας:

1. Θα συνεχίσει να προωθεί την ενεργειακή ασφάλεια: Μια πολιτική προσέγγισης για το Κλίμα και την Ενέργεια που θα βασίζεται αποκλειστικά σε στόχους απεξάρτησης από τον άνθρακα, δεν μπορεί να προωθήσει την ανάπτυξη και την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης, αφού οι πραγματικές, ανεξάντλητες εγχώριες ευρωπαϊκές πηγές ενέργειας είναι οι ΑΠΕ. Μη δεσμευτικοί στόχοι για τις ΑΠΕ, θα οδηγήσουν σε συρρίκνωση μια ακμάζουσα βιομηχανία και θα ενισχύσουν την ενεργειακή ανασφάλεια της Ευρώπης, με ανυπολόγιστες πολιτικές και οικονομικές συνέπειες για το μέλλον.

2. Θα συνεχίσει να προωθεί την πράσινη ανάπτυξη, την απασχόληση και την Ευρωπαϊκή βιομηχανική και τεχνολογική υπεροχή σε χερσαίες και υπεράκτιες αιολικές εγκαταστάσεις. Περισσότερες από 1 εκατομμύριο θέσεις εργασίας έχουν δημιουργηθεί στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και οι Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις Αιολικής Ενέργειας είναι παγκόσμιοι ηγέτες. Πάνω από το 90 % του συνόλου των υπεράκτιων ανεμογεννητριών στον κόσμο βρίσκονται σε ευρωπαϊκά ύδατα και είναι όλες κατασκευασμένες από ευρωπαϊκές επιχειρήσεις,

3. Θα μειώσει το κόστος για την ανάπτυξη Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και την ανάγκη για μηχανισμούς στήριξης:

Οι στόχοι δεν πρέπει να συγχέονται με τους μηχανισμούς στήριξης για τις τεχνολογίες Α.Π.Ε. Σήμερα η αιολική και υδροηλεκτρική ενέργεια είναι σε θέση να επιτύχουν τους στόχους τους χωρίς υποστήριξη. Κατά τα έτη 2009-2012, πολλά κράτη-μέλη δεν προσάρμοσαν αρκετά γρήγορα τους μηχανισμούς στήριξης της ηλιακής φωτοβολταϊκής ενέργειας, στην ταχεία μείωση του κόστους της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας. Αυτό οδήγησε σε αρκετές περιπτώσεις σε υπεραποζημίωση, προκάλεσε κύμα επενδύσεων και περιττή επιβάρυνση για τους δημόσιους προϋπολογισμούς ή τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος των καταναλωτών. Αυτό, όμως, είναι το αποτέλεσμα κακών εθνικών πολιτικών και όχι των στόχων Α.Π.Ε. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι θέμα κακής κυβερνητικής διαχείρισης και επιλογών.

Οι μηχανισμοί στήριξης μπορούν να σχεδιαστούν αποτελεσματικά και να οδηγήσουν σε μεγαλύτερη ολοκλήρωση της αγοράς καθώς οι τεχνολογίες ωριμάζουν. Στη Δανία, για παράδειγμα, με ποσοστό διείσδυσης της αιολικής ενέργειας 30%, η στήριξη για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας αντιπροσωπεύει μόνο το 3,2% των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος των καταναλωτών, ενώ και οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας για τις βιομηχανίες είναι οι 7ες χαμηλότερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, λιγότερο από το 7% των αυξήσεων στους λογαριασμούς ενέργειας μετά το 2004 οφειλόταν σε ανανεώσιμες πολιτικές, ενώ το 60 % ήταν λόγω του φυσικού αερίου (http://downloads.theccc.org.uk.s3.amazonaws.com/Household%20Energy%20Bills/CCC_Energy%20Note%20Bill_bookmarked_1.pdf, Danish Ministry for Climate and Energy).

Ένας δεσμευτικός στόχος για τις Α.Π.Ε. το 2030 θα οδηγήσει τελικά σταδιακά στην κατάργηση της ανάγκης για υποστήριξη: θα στείλει ένα μήνυμα στους επενδυτές ότι η Ευρώπη συνεχίζει να βαδίζει στο μονοπάτι των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και, ως εκ τούτου, θα διευκολύνει και την επίτευξη των στόχων του 2020, ελαχιστοποιώντας το κόστος τους. Αυτό θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών και θα μειώσει το ασφάλιστρο κινδύνου για τους χρηματοοικονομικούς επενδυτές. Ένα σταθερό και μακροπρόθεσμο πλαίσιο για τις επενδύσεις συμβάλει στη μείωση του κόστους κεφαλαίου των τεχνολογιών και επιτρέπει τη συνεχή μείωση κόστους οδηγώντας τελικά στην εξάλειψη της ανάγκης για ειδική στήριξη.

Πρέπει να γίνει κατανοητό πως αναφορικά με τους υπάρχοντες στόχους Α.Π.Ε. για το 2020. οι περισσότερες δαπάνες για την ανάπτυξη και ωρίμανση των τεχνολογιών Α.Π.Ε. έχουν πρακτικά ήδη καταβληθεί. Κατά συνέπεια ένας δεσμευτικός στόχος για το 2030 είναι ουσιαστικά μια πολιτική χωρίς δαπάνες.

Πως μπορεί να αγνοηθεί αυτή η παράμετρος;

Εγκατάλειψη των στόχων, ουσιαστικά θα σήμαινε απάρνηση αποκομιδής των ωφελειών, της απόδοσης της επένδυσης σε ΑΠΕ των προηγούμενων δεκαετιών.

Η Ευρώπη επί δύο τουλάχιστον δεκαετίες έχει ακολουθήσει μια συνεπή πολίτικη επένδυσης στην καινοτομία και την τεχνολογική πρωτοπορία για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Η οικονομική κρίση έδωσε το άλλοθι στα λόμπι των ορυκτών καυσίμων να αντεπιτεθούν. Υποχώρηση τώρα θα σημαίνει ότι η Ευρώπη θα εγκαταλείψει αυτήν την ουσιαστική και μακροχρόνια την επένδυσή της. Η επένδυση στο καθαρό μέλλον έχει αρχίσει να αποδίδει όχι μόνο με περιβαλλοντικούς όρους άλλα και με οικονομικούς. Όπως κάθε σοβαρή και βιώσιμη επένδυση, η απόδοση της είναι μακροπρόθεσμη. Τα οφέλη είναι μπροστά μας. Θα είναι έγκλημα αν η Ευρώπη υποχωρήσει τώρα υπό το βάρος πιέσεων οικονομικών συμφερόντων, συχνά μη ευρωπαϊκών και αγνοήσει τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα των λαών της. Για αυτό απαιτούνται φιλόδοξοι και δεσμευτικοί στόχοι για τις ΑΠΕ, την Εξοικονόμηση Ενέργειας και την κλιματική αλλαγή για το 2030. Η αιολική ενέργεια είναι ένα καλό παράδειγμα του πώς η επένδυση που προαναφέραμε έχει επιτύχει αποτελέσματα. Η αιολική ενέργεια είναι σήμερα μια φθηνή μορφή ενέργειας που μειώνει το ενεργειακό κόστος και συμβάλει στην ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας και το εισόδημα των νοικοκυριών, συμβάλλοντος σε έναν ζωντανό πλανήτη για τα παιδιά μας. Αντίθετα, αν δεν υπάρξει δεσμευτικός στόχος Α.Π.Ε. για το 2030, αυτό θα οδηγήσει σε σημαντική αύξηση του κόστους των Α.Π.Ε. καθώς ακόμη και της υποστήριξης που θα απαιτείται έως το 2020 και φυσικά μετέπειτα.

4. Θα μειώσει το μακροπρόθεσμο κόστος της απεξάρτησης από τον άνθρακα:

Ένα δεσμευτικός και φιλόδοξος στόχος Α.Π.Ε. για το 2030 θα επιτρέψει την έγκαιρη ωρίμανση ενός ευρέως φάσματος τεχνολογιών Α.Π.Ε., που είναι απαραίτητη για τη μακροπρόθεσμη απεξάρτηση από τον άνθρακα, όπως άλλωστε αναγνωρίζεται από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας. Στην πραγματικότητα, με σωστό συντονισμό πολιτικών, οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και το σύστημα ETS αλληλοενισχύονται και αλληλοσυμπληρώνονται:

- ένα Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών από μόνο του, θα στηρίζεται εκ των πραγμάτων μόνο σε επενδύσεις μείωσης άνθρακα και θα είναι επομένως πιο ακριβό, ενώ ο συνδυασμός με στόχους Α.Π.Ε., θα επιτρέψει τις επενδύσεις να κατευθυνθούν και σε ένα αρκετά ευρύ φάσμα τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που οδηγούν σε μείωση εκπομπών άνθρακα.

- μια προσέγγιση που θα βασίζεται μόνο σε έναν στόχο μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, θα προωθήσει μόνο τις επενδύσεις στις φθηνότερες και ώριμες τεχνολογίες, όπως η χερσαία αιολική ενέργεια και δεν θα προωθήσει την καινοτομία και την μείωση του κόστους σε ευρύτερο φάσμα τεχνολογιών, που θα είναι ανταγωνιστικές σε μεσοπρόθεσμη βάση. Με την έννοια αυτή, ο δεσμευτικός στόχος Α.Π.Ε. δημιουργεί ευκαιρίες ανάπτυξης, μέσω της καινοτομίας και της διείσδυσης σε αναδυόμενους τεχνολογικούς τομείς, σε χώρες που δεν κατέχουν σήμερα μια ισχυρή θέση στις ήδη ώριμες τεχνολογίες. Τέτοια χώρα είναι η Ελλάδα.

5. Θα βοηθήσει να μειωθεί το συνολικό κόστος του συστήματος, γιατί θα συνεχίσει να οδηγεί τον μετασχηματισμό της Ευρώπης προς ένα ευρωπαϊκό ενεργειακό σύστημα όπου η ηλεκτρική ενέργεια, από μικρής και μεγάλης κλίμακας μονάδες παραγωγής, θα διακινείται ελεύθερα και όπου μη κατανεμόμενες και ευέλικτες μονάδες θα χρησιμοποιούνται με τον πιο οικονομικά αποδοτικό τρόπο. Τα σημερινά ενεργειακά συστήματα έχουν σχεδιαστεί για μεγάλες κεντρικές μονάδες παραγωγής ενέργειας φορτίου βάσης και εξακολουθούν να δημιουργούν πολλά εμπόδια στην ανταγωνιστική και οικονομικά αποτελεσματική ενσωμάτωση των Α.Π.Ε. στο σύστημα. Με την παροχή περισσότερης σαφήνειας ως προς το ενεργειακό μείγμα και τα μερίδια των Α.Π.Ε. για το 2030, ένας δεσμευτικός στόχος Α.Π.Ε. θα βοηθήσει στην σωστή οργάνωση και ορθολογικό σχεδιασμό της αγοράς καθώς και τις αναγκαίες επενδύσεις στο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας. Όλα αυτά θα οδηγήσουν σε ένα πιο φθηνό ηλεκτρικό σύστημα.

Ένα τεχνολογικά ουδέτερο σύστημα δεν θα εξαλείψει τα εμπόδια της αγοράς, δεν θα παράσχει καμία ορατότητα για το μέλλον του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας και, ως εκ τούτου, θα εμποδίσει την ύπαρξη ενός οικονομικά αποδοτικού σχεδιασμού.

Μια σφικτή γροθιά λόγων που επιτάσσουν την στήριξη φιλόδοξων και δεσμευτικών στόχων για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στο πλαίσιο των πολιτικών για το κλίμα και την ενέργεια του 2030.

Είναι σημαντικό να αναλογιστεί κανείς πως η πρόσφατη επιστολή των υπουργών της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Αυστρίας, του Βελγίου, της Δανίας, της Ιρλανδίας, της Ιταλίας και της Πορτογαλίας, υπέρ της στήριξης φιλόδοξων και δεσμευτικών στόχων για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας επικαλείται ακριβώς αυτά τα πέντε επιχειρήματα γροθιά.

Φυσικά κανείς πρέπει να καταγράψει και φωνές νοσταλγών του παρελθόντος που προκειμένου να διατηρήσουν το status quo δεν διατάζουν να στηρίξουν αυτό που αντιλαμβάνονται ως φθηνό, ανεξάρτητα από το πόσο βρώμικο και επιβλαβές είναι.

Δεν θα κουραστούμε να το λέμε: τα ορυκτά καύσιμα είναι πανάκριβα!!

Συγκεκριμένα η παράγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με πετρέλαιο και φυσικό αέριο είναι πιο ακριβή με τους οικονομικούς όρους της υπάρχουσας στρεβλής αγοράς ενέργειας και κανείς δεν το αμφισβητεί αυτό.

Η ενσωμάτωση όλων των στοιχείων κόστους μιας παραγωγικής διαδικασίας είναι η ικανή και αναγκαία συνθήκη για την αντικειμενική σύγκριση κόστους παραγωγής.

Όσο μπορεί να συγκρίνει κανείς το κόστος ενδυμάτων που παράγονται σε χώρες του τρίτου κόσμου με παιδική εργασία και μεροκάματα πείνας και θανάτου, με το αντίστοιχο κόστος ευρωπαϊκών χωρών, άλλο τόσο μπορεί κανείς να συγκρίνει το κόστος παραγωγής ενέργειας χωρίς να λαμβάνει υπόψη του το ανεπανόρθωτο κόστος στο περιβάλλον και στην υγειά των ανθρώπων.

Αλλά, θα μου πείτε ψιλά γράμματα.

Ελπίζω όχι για την Επίτροπο μας.

Η κα Δαμανάκη έχει τη δυνατότητα για μια δεύτερη φορά να μπει στις σελίδες της ιστορίας. Ελάχιστοι άνθρωποι έχουν αυτήν την ευκαιρία.
Ακόμη λιγότεροι την εκμεταλλεύονται.

Ελπίζω η κα Δαμανάκη, να αρθεί στο ύψος και των σημερινών περιστάσεων και να κάνει ό,τι μπορεί για να πείσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να στείλει ένα ισχυρό μήνυμα υπέρ των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, υπέρ του μέλλοντος μας, υπέρ της ζωής.

Σε κάθε περίπτωση η ζωή και ο αγώνας δεν σταματούν. Ο δρόμος για ένα καθαρό ενεργειακό μέλλον είναι μπροστά μας και θα το περπατήσουμε σε κάθε περίπτωση.

* Ο Δρ. Ιωάννης Τσιπουρίδης είναι Πρόεδρος ΔΣ Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας – ΕΛΕΤΑΕΝ, Εκδότης Ανεμολογίων

eletaen
By eletaen January 21, 2014 13:54 Updated
Write a comment

No Comments

No Comments Yet!

Let me tell You a sad story ! There are no comments yet, but You can be first one to comment this article.

Write a comment
View comments

Write a comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

3 × 1 =

Ταινιες, εικονες & λογια για την ———– Κλιματικη αλλαγη ————

Εκδηλωσεις