Ζητάμε να μάθουμε τις θέσεις των κομμάτων για την Ενέργεια το Κλίμα και τις ΑΠΕ – ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ

eletaen
By eletaen January 12, 2015 08:08

Ζητάμε να μάθουμε τις θέσεις των κομμάτων για την Ενέργεια το Κλίμα και τις ΑΠΕ – ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ

Διαβάστε παρακάτω τις θέσεις του κόμματος ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ

  • Ποια είναι η θέση του κόμματός σας για τον ενεργειακό σχεδιασμό της χώρας μας;

To ΠΟΤΑΜΙ ήρθε στην πολιτική σκηνή για να αναδείξει τις υγιείς δυνάμεις της κοινωνίας και με ευθύνη να αλλάξει τη χώρα, χωρίς να την γκρεμίσει.

Για τον τομέα της ενέργειας το ΠΟΤΑΜΙ έχει ξεκάθαρες θέσεις και πιστεύει ότι οι προκλήσεις για την εθνική ενεργειακή πολιτική αφορούν κυρίως: 1) στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού 2) στην παροχή ενέργειας σε τιμές που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα και την κοινωνική συνοχή 3) στη βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς ενέργειας 4) στην προώθηση της βιώσιμης και αποκεντρωμένης ανάπτυξης  5) στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και 6) στην αναβάθμιση της γεωπολιτικής μας θέσης με βάση τόσο την Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πολιτική, όσο και τα χαρακτηριστικά του εθνικού ενεργειακού συστήματός μας.

Το ΠΟΤΑΜΙ πιστεύει ότι οι προκλήσεις, που έρχεται να αντιμετωπίσει η χώρα για τον καθορισμό της ενεργειακής της πολιτικής, είναι ακόμα μεγαλύτερες αν συνυπολογιστούν οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης και η αβεβαιότητα του πολιτικού περιβάλλοντος που θα προκύψει, αν δυνάμεις αντιευρωπαϊκές και χωρίς σαφή οικονομικό προσανατολισμό κυριαρχήσουν.

Ο λαϊκισμός, η διαφθορά, η κομματοκρατία, η δημαγωγία, αλλά και η μυωπική αντίληψη χάραξης ενεργειακής πολιτικής, που αποτέλεσαν τα χαρακτηριστικά του παλαιού κομματικού συστήματος που απέρχεται, σύντομα πρέπει να εξαλειφθούν με τη συνεισφορά όλων μας.

  • Ποια είναι η θέση του κόμματος σας για την ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας;

Στηρίζουμε την περαιτέρω διείσδυση των ΑΠΕ, αλλά δεν θέλουμε να επαναληφθούν τα λάθη του παρελθόντος (τεράστια ελλείμματα ΛΑΓΗΕ). Το ΠΟΤΑΜΙ ζητά αυτή η διείσδυση να γίνει οργανωμένα, σταθερά και με μακροχρόνιο σχεδιασμό. Παράλληλα προέχει η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός των ηλεκτρικών δικτύων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα με στόχο την αξιοπιστία των δικτύων και την απρόσκοπτη σύνδεση νέων αποκεντρωμένων έργων ΑΠΕ.

Η διείσδυση ΑΠΕ θα πρέπει να συνδυαστεί με την ηλεκτρική διασύνδεση των νησιών καθώς και με την ανάδειξη υβριδικών λύσεων παραγωγής ενέργειας, τόσο σε μικρή όσο και σε μεγαλύτερη κλίμακα.

Μία χώρα σαν την Ελλάδα με τόσο άφθονο αιολικό δυναμικό θα έπρεπε ήδη να έχει ένα μακροπρόθεσμο πλάνο ανάπτυξης της αιολικής ενέργειας με έμφαση στα οφέλη τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Η αιολική ενέργεια είναι μια φθηνή και πράσινη πηγή ενέργειας η οποία πρέπει να στηριχθεί ώστε να αποτελέσει βασικό πυλώνα του ενεργειακού μείγματος.

Η ανάπτυξη των ΑΠΕ θα πρέπει να δίνει προστιθέμενη αξία τόσο με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, όσο και με την εξέλιξη νέων καινοτόμων τεχνολογιών.

  • Ποια είναι η θέση του κόμματος σας για την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας της χώρας μας και τα μέτρα που έχουν ληφθεί έως σήμερα;

Είμαστε υπέρ της απελευθέρωσης, αλλά και της αναδιάρθρωσης της αγοράς ενέργειας, προκειμένου να αρθούν οι χρόνιες στρεβλώσεις. Η απελευθέρωση πρέπει να γίνει με γνώμονα το όφελος του κοινωνικού συνόλου και της ελληνικής οικονομίας, που θα δημιουργήσουν βιώσιμη ανάπτυξη και νέες θέσεις εργασίας. Δεν είμαστε υπέρ των ιδιωτικοποιήσεων που γίνονται με λάθος σχεδιασμό, πρόχειρα και προς όφελος συγκεκριμένων συμφερόντων. Σε αυτές τις ιδιωτικοποιήσεις, σε αυτόν τον τρόπο ανοίγματος της αγοράς ενέργειας είμαστε απέναντι. Δεν είμαστε πεπεισμένοι ότι τα μέτρα, που έχουν ληφθεί έως σήμερα, έχουν γίνει με σωστό σχεδιασμό και προς όφελος των πολλών.

  • Ποια είναι η θέση του κόμματος σας για τους στόχους του 2030 για το Κλίμα και την Ενέργεια που υιοθέτησε η Ευρωπαϊκή Ένωση;

Η πρόσφατη απόφαση των αρχηγών των κρατών της ΕΕ για τους στόχους της ευρωπαϊκής και ενεργειακής πολιτικής για το 2030 είναι ανεπαρκής και δείχνει τη δέσμευση των ηγεσιών στα επενδυμένα συμφέροντα των ορυκτών καυσίμων και της πυρηνικής, σε βάρος αυτών των κοινωνιών και των επόμενων γενεών. Ο στόχος 40% μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα είναι πολύ κατώτερος των περιστάσεων, ενώ για τις ΑΠΕ περιορίστηκε στο 27% σε ευρωπαϊκό επίπεδο χωρίς επιμερισμό εθνικών στόχων στα κράτη-μέλη, πράγμα που δεν τα ενθαρρύνει να προχωρήσουν στον τομέα των ΑΠΕ και υπονομεύει την κοινή ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική. Ταυτόχρονα ο στόχος για την εξοικονόμηση ενέργειας μειώθηκε, την τελευταία στιγμή των διαπραγματεύσεων, στο 27% και αυτό χωρίς δεσμευτικό χαρακτήρα.

  • Ποια είναι η θέση του κόμματος σας για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης και ποιες προτάσεις θα εισηγηθείτε ή θα υποστηρίξετε στη Διάσκεψη για το Κλίμα στο Παρίσι το 2015, αν το κόμμα σας συμμετέχει στην νέα κυβέρνηση;

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο ζητάμε πιο φιλόδοξους στόχους για τη μείωση των εκπομπών, που θα ξεφεύγουν από το business as usual και θα αποτελούν πραγματικό παράδειγμα της Ευρώπης προς τον υπόλοιπο κόσμο, ενόψει της επίτευξης μιας παγκόσμιας συμφωνίας, στο τέλος του 2015, στο Παρίσι. Ζητάμε, επίσης, προτεραιότητα στην ανάπτυξη των ΑΠΕ, με φιλόδοξους στόχους, επιμερισμένους και δεσμευτικούς για κάθε κράτος – μέλος,   που θα τις θέτουν οριστικά στο κέντρο των ενεργειακών συστημάτων, καθώς και αξιοποίηση του τεράστιου δυναμικού εξοικονόμησης ενέργειας.

Το ΠΟΤΑΜΙ υποστηρίζει σθεναρά την αναπτυξιακή διάσταση του τομέα της ενέργειας, όπως αυτή μπορεί να προκύψει από τη συνεργασία της αγοράς με τα ερευνητικά κέντρα της χώρας, με σκοπό την εφαρμογή των καινοτόμων ερευνητικών ιδεών, που γεννιούνται καθημερινά στα πανεπιστήμιά μας από εξαιρετικούς ερευνητές, δημιουργώντας έτσι νέες θέσεις εργασίας και νέες επιχειρήσεις. Η στενή συνεργασία με την πολιτεία, τον ιδιωτικό τομέα και τα Πανεπιστήμια της χώρας είναι πια μία αναγκαιότητα, ώστε να δημιουργηθεί ένα νέο παραγωγικό μοντέλο, που θα οδηγήσει μεθοδικά και ρεαλιστικά στη δημιουργική μετεξέλιξη της ελληνικής οικονομίας από παθητικό καταναλωτή, σε ενεργητικό παραγωγό καινοτομίας και επιχειρηματικότητας.

 

eletaen
By eletaen January 12, 2015 08:08
Write a comment

No Comments

No Comments Yet!

Let me tell You a sad story ! There are no comments yet, but You can be first one to comment this article.

Write a comment
View comments

Write a comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

16 − 4 =

Ταινιες, εικονες & λογια για την ———– Κλιματικη αλλαγη ————

Εκδηλωσεις