ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ: ΠΑΡΤΕ ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ, ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ Α.Π.Ε.

ΕΛΕΤΑΕΝ
By ΕΛΕΤΑΕΝ May 22, 2014 06:04 Updated

ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ: ΠΑΡΤΕ ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ, ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ Α.Π.Ε.

Αθήνα 21/05/2014

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΑΡΤΕ ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ, ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ Α.Π.Ε.

Ερώτηση προς όλα τα κόμματα και τους υποψήφιους ευρωβουλευτές των εκλογών της 25ης Μαΐου 2014:

«Ποια είναι η θέση σας για την Ευρωπαϊκή Ενεργειακή και Κλιματική πολιτική για το 2030;

«Ποια είναι η θέση σας για την ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας  στη χώρα μας;»

Το 2014 είναι μια (άλλη μια) σημαντική χρονιά για την ενέργεια σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Συζητήθηκε η πολιτική για το Κλίμα και την Ενέργεια για το 2030 στο Ευρωκοινοβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο Συμβούλιο Αρχηγών. Η τελική απόφαση αναμένεται να ληφθεί το Φθινόπωρο.

Η θέση του κλάδου Αιολικής ενέργειας όπως εκφράστηκε σε ευρωπαϊκό επίπεδο από την European Wind Energy Association (EWEA) και σε εθνικό από την Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ) ήταν σαφής και τεκμηριωμένη: υιοθέτηση τριών δεσμευτικών στόχων για το 2030 ήτοι 35% Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, 40% Εξοικονόμηση ενέργειας και 40% Μείωση εκπομπών Διοξειδίου του άνθρακα, ώστε να αντιμετωπιστεί η αδήριτη ανάγκη επίτευξης μεγαλύτερης ενεργειακής ανεξαρτησίας, οικονομικής ανάπτυξης της ΕΕ και αποφυγής των χειρότερων επιπτώσεων των κλιματικών αλλαγών.

Στο παρελθόν δεσμευτικοί στόχοι αποτέλεσαν τον πυρήνα των πολιτικών της ΕΕ για την προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Χάρη στην έγκαιρη έγκριση των εθνικών και ευρωπαϊκών στόχων, οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ηγούνται παγκοσμίως της τεχνολογίας αιολικής ενέργειας.

Για να συνεχιστεί η θετική αυτή πορεία και να συνεχίσει η ΕΕ να έχει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αιολική ενέργεια και να παραμείνει παγκόσμια ηγέτιδα δύναμη, φιλόδοξοι και δεσμευτικοί στόχοι για τις ΑΠΕ για το 2030 πρέπει να αποτελέσουν τον ακρογωνιαίο λίθο του μετά το 2020 νομοθετικού πλαισίου της ΕΕ.

Οι φιλόδοξοι και δεσμευτικοί στόχοι ΑΠΕ για το 2030 θα προσφέρουν μακροχρόνια επενδυτική ορατότητα και θα παρέχουν στη βιομηχανία και στους επενδυτές τη βεβαιότητα και την ασφάλεια που απαιτείται, προκειμένου να ενθαρρυνθούν οι αναγκαίες επενδύσεις, οι οποίες με τη σειρά τους μέσω οικονομιών κλίμακας θα οδηγήσουν σε περαιτέρω μείωση του κόστους των τεχνολογιών και θα δημιουργήσουν χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας. Τις θέσεις αυτές ο αιολικός κλάδος τις τεκμηρίωσε με σειρά επιχειρημάτων. (Παράρτημα)

Η απογοητευτική απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του κ. Μπαρόζο ήταν να προτείνει στόχο 27% ΑΠΕ για το 2030. Ένας τέτοιος στόχος:

 • υπονομεύει την Ευρωπαϊκή πρωτοπορία και ηγεσία στην καινοτομία και τεχνολογία των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, καθώς και την προσπάθειά της για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.
 • είναι αποτέλεσμα μιας πολιτικής απόφασης του Προέδρου Μπαρόζο, που βρίσκεται σε πλήρη αναντιστοιχία με τα αποτελέσματα των μοντέλων και μελετών της ίδιας της Επιτροπής, τα οποία υποστηρίζουν υψηλότερα επίπεδα διείσδυσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ενεργειακής αποδοτικότητας και εξοικονόμησης ενέργειας.
 • δεν λαμβάνει υπόψη την πολιτική πραγματικότητα στα άλλα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: την πολύ ισχυρή τοποθέτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπέρ των 3 ​​δεσμευτικών στόχων (40 % μείωση των αερίων θερμοκηπίου, 30 % ΑΠΕ και 40 % EE ) καθώς και την αύξηση της στήριξης των Α.Π.Ε. στο Συμβούλιο Επιτρόπων.
 • Η πρόταση Μπαρόζο συνιστά μια αποτυχία της Επιτροπής γιατί το 27 % ΑΠΕ, πέρα από ουσιαστικά ασήμαντος είναι και «μη – στόχος» μια και χωρίς καν στόχο ΑΠΕ, η διείσδυση των ΑΠΕ θα φτάσει το 26,5% το 2030 αποκλειστικά λόγω του στόχου μείωσης 40% του διοξειδίου του άνθρακα.  Δεδομένου, λοιπόν, ότι ο στόχος 40% μείωση των αερίων του θερμοκηπίου εμπεριέχεται στην πρόταση Μπαρόζο, το 27 % στόχος ΑΠΕ δεν έχει κανένα νόημα και καμία επίπτωση και αποτελεί ουσιαστικά εμπαιγμό.

Είναι προφανές επομένως, σε κάθε λογικό και καλοπροαίρετο ευρωπαίο πολίτη ότι η πρόταση της Επιτροπής, πέρα από ανακόλουθη σε σχέση με τα στοιχεία των δικών της μελετών, είναι κατώτερη των απαιτήσεων των καιρών και των προσδοκιών των λαών της Ευρώπης.   

Η Επιτροπή θα έπρεπε απλά να κάνει αυτό για το οποίο εκλέχτηκε: να διαφυλάξει τα συμφέροντα των πολιτών της Ευρώπης και κυρίως το μέλλον τους, επιλέγοντας το μεγαλύτερο δυνατό στόχο για τις ΑΠΕ για το 2030 και ανοίγοντας το δρόμο για το στόχο του 2050.

Πιστεύουμε πως τα επιχειρήματα υπέρ της επιλογής ενός φιλόδοξου και δεσμευτικού στόχου για τις ΑΠΕ για το 2030 είναι αδιάσειστα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ).

Επιμένουμε σε αυτό που λόγω των τραγικών εξελίξεων στην Ουκρανία βρίσκεται στην επικαιρότητα:

Ένας στόχος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 30% για το 2030 θα μειώσει την εξάρτηση της Ευρώπης από τις εισαγωγές φυσικού αερίου σχεδόν τρεις φορές περισσότερο από ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για στόχο 27 %, όπως αποδεικνύουν τα ίδια τα στοιχεία της Επιτροπής, γεγονός που συνιστά ιδιαίτερα σημαντική συνεισφορά στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης.

Η κατάσταση αυτή οφείλει να μας αφυπνίσει: Οι Ευρωπαίοι βασίζονται στις πιο ασταθείς και ευμετάβλητες περιοχές του κόσμου για την ενεργειακή ασφάλεια τους. Για κάθε νέο σταθμό παραγωγής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα που κατασκευάζουμε στην Ευρώπη, δεσμευόμαστε για την αγορά του καυσίμου από το εξωτερικό για πολλά χρόνια, χωρίς καμία ασφάλεια”.

Κάθε Ευρωπαίος πληρώνει 2 ευρώ καθαρά ημερησίως, σε πηγές εκτός της ΕΕ. Ας σταματήσουμε να δημιουργούμε πλούτο για τους ήδη πλούσιους στη Ρωσία, το Κατάρ και τη Σαουδική Αραβία.

Αντίθετα ας επενδύσουμε στην Αιολική ενέργεια και τις λοιπές Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, στις Ευρωπαϊκές ενεργειακές πηγές οι οποίες δεν εισάγονται, δεν θα εξαντληθούν ποτέ, μειώνουν τη ρύπανση του περιβάλλοντος, είναι η ασπίδα μας στις κλιματικές αλλαγές και προσφέρουν φθηνή, καθαρή ενέργεια στους πολίτες της Ευρώπης.

Πληροφορίες για το παρόν Δελτίο Τύπου

Γιάννης Τσιπουρίδης,

Πρόεδρος ΔΣ ΕΛΕΤΑΕΝ

Τηλ. 6972338150

Email info@eletaen.gr & eletaen@eletaen.gr

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

 

 • Η μελέτη «Εκτίμησης των Επιπτώσεων για το 2030» που εκπονήθηκε από την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπίστωσε ότι ένας στόχος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 30 %, θα μπορούσε να δημιουργήσει 568.000 επιπλέον θέσεις εργασίας στην Ευρώπη έως το 2030, και να εξοικονομήσει € 260 δισεκατομμύρια από εισαγωγές ορυκτών καυσίμων, σε σύγκριση με το στόχο του 27 % που πρότεινε η Επιτροπή.
 • Το σενάριο αναφοράς, υποθέτοντας ότι δεν υπάρχουν πρόσθετες πολιτικές πέραν του 2020, οδηγεί σε 24,4 % διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας το 2030, παρά τις εξαιρετικά συντηρητικές παραδοχές σχετικά με την εξέλιξη του κόστους επένδυσης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και πολύ αισιόδοξες παραδοχές για την πυρηνική ενέργεια και το CCS(Carbon Capture & Storage).
 • Στη σελίδα 83 της Μελέτης «Εκτίμησης των Επιπτώσεων για το 2030» της ίδιας της Επιτροπής, αναφέρεται απώλεια κατά 0,1% έως 0,45% του Α.Ε.Π. με την εφαρμογή του σεναρίου ενός και μοναδικού στόχου μείωσης των Α.Φ.Θ. κατά 40% για το 2030 (η διακύμανση 0,1% έως 0,45%, εξαρτάται από την τιμολόγηση του Διοξειδίου στους εκτός συστήματος ETS κλάδους και από τη χρήση δημοπρασιών). Αυτό φυσικά θέτει εύλογα ερωτήματα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία είχε αιτιολογήσει την επιλογή του σεναρίου ενός μόνο στόχου μείωσης 40% Α.Φ.Θ., ως επιλογή του πλέον οικονομικά αποδοτικού σεναρίου. Είναι δυνατό το πλέον οικονομικά αποδοτικό σενάριο να είναι αυτό που έχει αρνητικό αποτέλεσμα στην ανάπτυξη της Ευρώπης;
 • Η πρόταση δεν είναι λειτουργική και αποτελεί κλασσικό παράδειγμα αναποτελεσματικότητας. Δεν είναι λογικό ο στόχος 27% για τις ΑΠΕ το 2030 να ονομάζεται δεσμευτικός σε επίπεδο Ευρώπης και να μη συνοδεύεται από δεσμευτικούς εθνικούς στόχους, αφού έτσι καθίσταται πρακτικά αδύνατος ο έλεγχος και ο καταλογισμός ευθύνης στα κράτη μέλη για την μη επίτευξή του.
 • Υπονομεύει τις προσπάθειες του παρελθόντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης τόσο στο επίπεδο της κλιματικής πολιτικής όσο και της ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς ενέργειας. Μόλις 5 χρόνια μετά τη συμφωνία στο πακέτο για το κλίμα και την ενέργεια και δύο χρόνια μετά την ενεργειακό οδικό χάρτη, η Επιτροπή του κ. Μπαρόζο φαίνεται να έχει ξεχάσει τα οφέλη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
 • Βλάπτει ανεπανόρθωτα την εμπιστοσύνη των επενδυτών γιατί δεν παρέχει τη σταθερότητα του επενδυτικού πλαισίου και τους όγκους που απαιτούνται για τη βιομηχανία, ώστε να συνεχίσει να επενδύει για να μειωθεί περαιτέρω το κόστος.

 

Συμπερασματικά

Ένα φιλόδοξο πλαίσιο 2030 για το κλίμα και την ενέργεια με τρεις στόχους.

 • θα ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλεια και θα απελευθερώσει την Ευρώπη από άνω του € 1 δισ. την ημέρα εξάρτηση από τις εισαγωγές καυσίμων, επιφέροντας επιπλέον εξοικονόμηση εισαγωγών ορυκτών καυσίμων κατά € 260 δισεκατομμύρια  (έναντι στόχου μόνο μείωσης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου) με στόχο 30 % για τις ΑΠΕ κι 360 € δισ. με στόχο 35 % για τις ΑΠΕ
 • αύξηση του ευρωπαϊκού ΑΕΠ, έναντι μείωσης του με την επιλογή ενό μόμο στόχου μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα
 • θα δημιουργήσει 568.000 περισσότερες θέσεις εργασίας (έναντι στόχου μόνο μείωσης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου) και θα ενισχύσει την ευρωπαϊκή υπεροχή σε τεχνολογίες, όπως η αιολική ενέργεια
 • θα μειώσει τις μακροπρόθεσμες δαπάνες απανθρακοποίησης της οικονομίας με την ανάπτυξη και μείωση του κόστους σε ένα ευρύ φάσμα τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας – που θα χρειαστούν έως το 2050
 • θα μειώσει το κόστος των ανανεώσιμων τεχνολογιών περαιτέρω και θα επιτρέψει μακροπρόθεσμα να απομακρυνθούμε από μηχανισμούς στήριξης
 • θα διευκολύνει την επίτευξη των στόχων του 2020 σηματοδοτώντας στους επενδυτές ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι μια μακροπρόθεσμη προτεραιότητα της ΕΕ
 • θα αποφύγει εγκλωβισμό της οικονομίας σε επενδύσεις ορυκτών καυσίμων που θα υπονομεύσουν την πορεία σε μια οικονομία μηδενικού άνθρακα το 2050
 • θα μειώσει τους λογαριασμούς ενέργειας και ηλεκτρικής ενέργειας μας, καθώς οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μειώνουν τις τιμές χονδρικής και θα μειώσει τους λογαριασμούς εισαγωγών ορυκτών καυσίμων
 • επιπλέον η μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων της Επιτροπής δείχνει ότι σενάρια για το 2030 με στόχο ΑΠΕ υψηλότερο από το 30 %, παρέχουν σημαντικά πρόσθετα οικονομικά οφέλη από τα σενάρια με μοναδικό στόχο τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και συγκεκριμένα, όπως:

ü  Παρόμοιο συνολικό κόστος του συστήματος ενέργειας και μάλιστα σχεδόν ταυτόσημο αν ληφθεί υπόψη το κόστος ρύπανσης στα σενάρια που περιλαμβάνουν στόχους ΑΠΕ

ü  Μικρότερη τιμή διοξειδίου του άνθρακα (ευεργετική για τη βαριά βιομηχανία), γιατί ένας και μόνο στόχος μείωσης εκπομπών διοξειδίου του ‘άνθρακα θα οδηγήσει εκ των πραγμάτων σε υψηλότερες τιμές.

 

Για περισσότερα στοιχεία δείτε:

www.ewea.org

www.eletaen.gr

 

ΕΛΕΤΑΕΝ
By ΕΛΕΤΑΕΝ May 22, 2014 06:04 Updated
Write a comment

No Comments

No Comments Yet!

Let me tell You a sad story ! There are no comments yet, but You can be first one to comment this article.

Write a comment
View comments

Write a comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

seven + ten =

Εκδηλωσεις