Ανάγκη παράτασης αδειών εγκατάστασης σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. για λόγους ανωτέρας βίας

ΕΛΕΤΑΕΝ
By ΕΛΕΤΑΕΝ November 13, 2015 10:35 Updated

Εκδηλωσεις